Tattiportti-Ystävät: Tietosuoja / rekisteriseloste 2019

TIETOSUOJA / REKISTERISELOSTE 2019
Tattiportti-Ystävät

1. Rekisterinpitäjä
Tattiportti-Ystävät
osoite: Yhdystie 8, 17450 Iso-Äiniö
puhelinnumero: 050-3562464
kotisivut: http://tattiportti.nettisivu.org/
sähköposti: pietinen.liisa@gmail.com

2. Rekisteristä vastaavat yhteyshenkilö
Liisa-Marjatta Pietinen, sihteeri

3. Rekisterin nimi Tattiportti -Ystävät rekisteri on:
Markkinointikontakti- ja jäsenrekisterin ylläpitäjä on Tattiportti-Ystävät.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on ylläpitää jäsenrekisterin tietoja jäsensuhteen hoitamiseksi ja tiedottamiseen. Markkinointikontaktirekisterissä ylläpidetään tietoja henkilöistä, jotka ovat antaneet luvan tiedottaa heille Tattiportti-Ystävät tapahtumista.

5. Rekisterin tietosisältö
Edellä mainituissa rekistereissä ovat henkilöiden nimet, sähköpostiosoitteet (ja puhelinnumerot sekä osoitteet, jos on annettu).

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Jäsenrekisterin tiedot kerätään tapahtuminen yhteydessä. Markkinointikontaktirekisterin tiedot kerätään markkinointitapahtumien yhteydessä erillisillä lomakkeilla, joista tiedot tallennetaan rekisteriin.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle   

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietokoneen tietoturva pidetään ajan tasalla, tunnuksista ja salasanoista huolehditaan sekä paperitulosteet säilytetään tietoturvallisesti.

9. Tarkastusoikeus
Jokaisella rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat henkilötiedot. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti yhdistyksen sähköpostiosoitteeseen tai yhdistyksen osoitteeseen. Tiedot annetaan pyydettäessä kirjallisesti.

10. Virheen oikaisu
Virheellinen tieto rekisterissä korjataan rekisteröidyn omasta pyynnöstä. Pyyntö osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää luovuttamasta häntä itseään koskevia tietoja pykälän 7 mukaisiin luovutuksiin. Kiellon voi tehdä sähköpostilla tai kirjeitse yhdistyksen postiosoitteeseen.

12. Yhteydenotto
Henkilötietoja koskevissa asioissa voi ottaa yhteyttä yhdistyksen
pietinen.liisa@gmail.com
Tattiportti-Ystävät, Liisa-Marjatta Pietinen, Yhdystie 8, 17450 Iso-Äiniö

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *