Tattiportti-Ystävät ”historia”


– Vuoden alussa 1997 oli perustettu Tattiportti-työryhmä kirjan tekoa varten.
– Jouluna 1999 ilmestyi Tattiportilla tavataan -kirja.
– 5.4-2003 perustettiin Tattiportti-Ystävät kyläkerho.
– Heinäkuussa 2004 painettiin Tattiportti kortteja.
– Heinäkuussa 2011 julkaistiin Tattiportilta evakkoon -kirja.
– Kivennavan matkoja: 2004, 2007, 2008, 2011, 2012